Använd endast QuickPlan-navigeringen under planeringen och inte webbläsarens framåt/bakåt-navigering! OBS vid bakåt navigering raderas den sista gjorda inmatningen!
Objektdata I
Objektdata II
Prognos avkastning
Ekonomi I
Ekonomi II
Ekonomisk effektivitet III
Kontaktuppgifter
Överblick
Spara/Sänd

Tack för ditt intresse för ett solcellssystem!

För att den sakkunniga planeraren ska kunna ge dig individuella och omfattande råd krävs viss information om ditt planerade objekt.

Fyll i minst de fält som är markerade i orange.

Tillsammans med de projektdata som förinställts till medelvärden behövs dessa för att fastställa den förväntade systemavkastningen och den ekonomiska effektiviteten.

Alla andra detaljerade uppgifter förbättrar noggrannheten i beräkningarna och hjälper dessutom specialplaneraren med projektplaneringen.

För att komma fram till en så realistisk uppskattning som möjligt innan ett köpbeslut fattas bör alla antaganden som gjorts och förinställts kontrolleras och vid behov justeras. Din specialiserade planerare hjälper dig gärna med detta.

Operatör
Din årliga elförbrukning
kWh

Objektdata I

Typ av objekt
Typ av byggprojekt
* Om du har ett befintligt system, vänligen informera oss om systemets storlek (antal moduler/växelriktare)
Beräkna modulfältet
(För områden med avvikande lutning eller inriktning, använd "ytterligare takyta")
Definera takytan med Google Maps
Ange uppgifter manuellt
Skuggning
ja
nej
Loading...
Var god och vänta, ... en skärmbild skapas ....

Objektdata I

Typ av objekt
Typ av byggprojekt
* Om du har ett befintligt system, vänligen informera oss om systemets storlek (antal moduler/växelriktare)
Beräkna modulfältet
(För områden med avvikande lutning eller inriktning, använd "ytterligare takyta")
Skuggning
ja
nej
Loading...
Var god och vänta, ... en skärmbild skapas ....

Ta bort denna takyta

Objektdata I

Typ av objekt
Typ av byggprojekt
* Om du har ett befintligt system, vänligen informera oss om systemets storlek (antal moduler/växelriktare)
Beräkna modulfältet
(För områden med avvikande lutning eller inriktning, använd "ytterligare takyta")
Skuggning
ja
nej
Loading...
Var god och vänta, ... en skärmbild skapas ....

Ta bort denna takyta

Objektdata I

Typ av objekt
Typ av byggprojekt
* Om du har ett befintligt system, vänligen informera oss om systemets storlek (antal moduler/växelriktare)
Beräkna modulfältet
(För områden med avvikande lutning eller inriktning, använd "ytterligare takyta")
Skuggning
ja
nej
Loading...
Var god och vänta, ... en skärmbild skapas ....

Ta bort denna takyta

Objektdata I

Typ av objekt
Typ av byggprojekt
* Om du har ett befintligt system, vänligen informera oss om systemets storlek (antal moduler/växelriktare)
Beräkna modulfältet
(För områden med avvikande lutning eller inriktning, använd "ytterligare takyta")
Skuggning
ja
nej
Loading...
Var god och vänta, ... en skärmbild skapas ....

Ta bort denna takyta

Uppskattning av anläggningens storlek, avkastning och pris

Observera: Alla indata och förinställda antaganden påverkar beräkningsresultaten, prestandadata och mått för alla planerade komponenter är tillverkarens uppgifter och kan variera. De förinställda antagandena behöver kontrolleras.
Beräkning
%

Beräkning: brutto (inkl. 25% moms)

Beräkningstypen kan ändras under Ekonomi I.

Anläggningens storlek
kWp
Systemets avkastning per år
kWh
CO2-besparingar per år
kg

$bat_sys_eva 1,3 oder 5 Ergebnisse

Auswertung gem. Schieberstellung Eigenverbrauchsoptimierung
Empfehlung gem. Schieberstellung Eigenverbrauchsoptimierung
#BAT Größe [kWh]EV ohne Batterie[%]EV mit Batterie[%]Systempreis 1 €/EV+ 1
#BAT Größe [kWh]EV ohne Batterie[%]EV mit Batterie[%]Systempreis 1 €/EV+ 1
00NAN

Din solcellsanläggningen i jämförelse med/utan energilager (Uppskattning baserad på antaganden, som du i fortsättningen kan anpassa dina data till)

Med energilager
utan energilager

Graden av självförsörjning

%
0,00 %
Med energilager
utan energilager

Avkastning på eget kapital

ingen avkastning
ingen avkastning
Med energilager
utan energilager

Anläggningens pris

0 SEK
0 SEK
!
Lagring av solenergi kan ge extra reservström vid behov och minska kostnaderna för nätutbyggnad och nätavgifter.
Vill du beakta energilagersystemet vid fortsatta beräkningarna?

Om alla förinställda antaganden är korrekta klickar du på

vidare
eller
Begär en offert nu