Jeg accepterer hermed brugsbetingelserne og bekræfter, at bruge QuickPlan kun til forberedelse af en professionel anlægsplanlægning.

Dine kontaktoplysninger

Vi har brug for dine kontaktoplysninger, så vi kan behandle din anmodning:

Dine kontaktoplysninger

Hilsen

Fru
Hr

Fornavn/navnet

Virksomhed

Gade/Nr.

Postnummer/sted

Telefon

E-mail

Gentag e-mail

Din specialiserede planlægger

I tilfælde af afvigende objektdata

Gade/Nr. Objekt

Postnummer/sted Objekt

Noter

Kontakt/videresendelse til en specialiseret virksomhed

Mine data, der er gemt i dette projekt, vil blive videresendt til installatøren via en login-beskyttet projektudveksling med henblik på udarbejdelse af tilbuddet. Installatøren kan også kontakte mig via de angivne kommunikationskanaler med henblik på udarbejdelse af tilbuddet.

Samtykke

Jeg har læst databeskyttelseserklæringen og er indforstået med denne samt med, at mine data videregives til en egnet specialiseret planlægger. Jeg er klar over, at jeg til enhver tid kan tilbagekalde dette samtykke helt eller delvist med virkning for fremtiden (kontaktoplysninger findes i aftrykket).

Hvordan hørte du fra os?